HVA TRENGER DITT ARRANGEMENT?


Velg tema fra følgende liste, eller foreslå noe mer skreddersydd.

ARBEIDSLIV OG FAGBEVEGELSE
• Inkluderende arbeidsliv?
Myter og fakta om norsk sykefravær og arbeidshelse
• Kompetanse & verdighet
Motvekt til målemani og kalkulatorkultur i offentlig sektor
• Aller nederst – anbudsarbeidernes historier
Når anbudskonkurransen fører til sosial dumping i offentlig regi
• Framtidas fagbevegelse
Kamporganisasjon eller servicekontor?

LÆRING OG STYRING I SKOLENORGE
• Kunnskapsløft eller kunnskapsbløff?
Gir nasjonale prøver og testresultater skoleeiere gode styringsdata?
• Lærerens sjel
Hva gjør resultatjag og omdømmebygging med norsk pedagogikk?
• Testing, testing!
Erfaringer fra USA og England med standardisert testing i grunnskolen

VELFERDSSTAT, FRIHET OG FELLESSKAP
• Hva skjedde med verdens likeste land?
Fakta om den norske forskjellseksplosjonen og ulikhetens pris
• Eldrebølgen A-B-C
Har vi fortsatt råd til felles velferd om 50 år?
• Frihet & fellesskap
Er Norge Den siste sovjetstaten og USA The Land of the Free?
• Ute av balanse – underfinansiering av fellesskapet
Må vi stramme inn på det viktigste når vi har råd til alt annet?
• Kommersielle helsetjenester
En styrke for velferden eller fallitterklæring for fellesskapet?

FRP-KODEN
• Er Frp arbeidsfolks beste venn?
Om Frps appell til arbeidsfolk og litt om medaljens bakside

|KONTAKTINFO|